9,4 mill. kr til Saltdal Kommune og Fauske Kommune

9,4 mill. kr til Saltdal Kommune og Fauske Kommune

Tekst og personfoto, Salten Aqua

F.v. Sven Inge Skogvoll – daglig leder Edelfarm AS, Marlen Rendall Berg – Ordfører i Fauske Kommune, Rune Berg – Ordfører i Saltdal Kommune, Ørjan Wenberg – daglig leder i Wenberg Fiskeoppdrett.

Saltdal Kommune og Fauske Kommune mottar til sammen 9,4 mill. kroner fra Havbruksfondet. – Det er lokalt verdiskapingen skjer, og da er det viktig at det gagner de som bor her, forteller Sven Inge Skogvoll, daglig leder i Edelfarm AS.

 

Rekordutbetaling fra Havbuksfondet

I løpet av oktober mottar Saltdal Kommune 4,5 mill. kr og Fauske Kommune 4,9 mill. kr fra Havbruksfondet. Beløpet går direkte til kommunene, som selv avgjør hva de skal brukes til.

  • Vi er veldig fornøyde med at det vi jobber med kan styrke kommunen vår på en slik måte. Det er lokalt verdiskapingenskjer, og da er det viktig at det gagner de som bor her, forteller Sven Inge Skogvoll, daglig leder i Edelfarm.

Edelfarm AS har hovedkontor i Saltdal Kommune. Årets skatteinntekter fra Wenberg Fiskeoppdrett AS og Edelfarm AS var på til sammen over 35,6 mill. kr. Med utbetalingen fra Havbruksfondet, utgjør dette over 45 mill. kroner til Fauske Kommune og Saltdal Kommune.

  • Hjørnesteinsbedrifter som Edelfarm har store ringvirkninger lokalt. Andelen fra Havbruksfondet kunne kanskje vært større, men vi er veldig fornøyde med at vi har den ordningen vi har med Havbruksfondet, forteller Rune Berg, Ordfører (Sp) i Saltdal Kommune.

 

Et bevisst forhold til lakseoppdrett

Ved økt tilrettelegging i form av flere lokaliteter eller større anlegg økes utbetalingen fra Havbruksfondet, da dette er et variabelt beløp. Likevel er både oppdretter og kommune enige om en litt mer forsiktig tilnærming:

  • Vi satser på økt verdiskaping, uten at det går på bekostning av miljø eller samfunn. Både vi og kommunen er opptatt av at vekst skjer gradvis og at vi har et bevisst forhold til hvordan vi produserer matfisk, forteller Ørjan Wenberg, daglig leder i Wenberg Fiskeoppdrett AS.

Havbruksfondet legger til grunn for sin tildeling at vekst skal skje der oppdrett har dokumentert liten innvirkning på villfisk. Både Edelfarm og Wenberg Fiskeoppdrett satser på miljøvennlig produksjon.

 

Om Havbruksfondet

Hvert år tildeles en variabel sum «verts»-kommunene til lokale oppdrettere. Dette betyr at en viss andel av avgiftene som for eksempel Wenberg Fiskeoppdrett AS betaler til Fiskeridirektoratet går direkte til Fauske Kommune.

  • Det er veldig positivt for oss som kommune at man har en tilskuddsordning som Havbruksfondet. Likevel er det viktig for oss å påpeke at inntektene er variable, og det hadde vært bedre for kommunene at inntekten er mer forutsigbar og at de heller i fremtiden kan økes, avslutter Marlen Rendall Berg, Ordfører (Sp) i Fauske Kommune.

Ørjan deler en del av oppfatningen til ordføreren i Fauske, og føyer til:

  • Vi er også positive til ordningen, men er også enige med ordførerne om at en slik skattelegging i størst mulig grad skal tilfalle kommunene, avslutter Ørjan Wenberg.

For å lese mer om utbetalinger fra Havbruksfondet, se fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2020/0920/Utbetalinger-fra-Havbruksfondet

 


Lokalitet i Skjerstadfjorden på vinterstid, samlokalisering mellom Edelfarm AS og Wenberg Fiskeoppdrett AS. Foto: Baard Selfors