Denne “UFO”-en skal ta bransjen til nye høyder

Denne “UFO”-en skal ta bransjen til nye høyder

Tekst, Tord T. Olsen.
Dronefoto, Baard Selfors

Ny teknologi skal sørge for økning av lakseproduksjonen på en bærekraftig måte. Slik fungerer OceanTech, framtidens oppdrettsanlegg.

Oppdrettsnæringa er bare 40-50 år gammel og det har skjedd en enorm utvikling siden vi satte de første merdene ut i norske fjorder. Nå tar vi et nytt sprang mot en framtidig perfeksjon.

OceanTech er navnet på en ny type semilukkede modulbaserte sjøanlegg, eller merder som det heter på folkemunne. Teknologien utvikles i et samarbeid mellom Salten Aqua og Technip FMC, en av verdens fremste leverandører på marin teknologi.

– Vi valgte verdens beste oppdrettere, sa Idar Lindanger fra Technip til Avisa Nordland da de presenterte teknologien de jobber med for pressen.

 

Anlegg for fiskehelse

De nye sjøanleggene blir delvis lukket. Det gjør at vi får muligheten til å styre vannet som går inn og ut av anlegget. Det betyr at vi kan fjerne problemet med lakselusen og sørge for et renere hav rundt anleggene. Vi vil også ha langt større kontroll på helsa til fisken mens de vokser i merdene.

– Det er flere utfordringer med dagens teknologi i laksenæringa og vi er hele tiden nødt til å etterstrebe de beste løsningene. Nå handler det om å ivareta miljøet på best mulig måte, men samtidig holde en stødig vekst, forklarer Geir Wenberg, Adm. dir. i Salten Aqua.

Merdene må fortsatt være nær slakteriene og i dag er det er en streng regulering av hvor store mengder laks som kan konsentreres på ett sted.

– Noen snakker om å vokse ute på storhavet, men det er ikke vår plan i denne omgang. Der føler vi oss mer utsatt. Det er heller ingen god idé å flytte oppdrettet på land. Det er like naturlig som å flytte kyr ut på havet, slår Wenberg fast.

 

 

Det ser utvilsomt futuristisk ut, og det er det også. Selskapet Biovivo jobber med fiskehelse og er involvert i prosjektet. De kaller konseptet for et bærekraftig oppdrett-system for ivaretakelse av fiskehelse. Og samtidig som bærekraft er i fokus, skal også systemet sørge for vekst.

Wenberg mener at fremtidens vekst i stor grad må skje i de samme områdene som man driver i dag. Noe av veksten kan skje lenger til havs, mens potensiale for å øke på land er minimalt. Den store veksten må skje i trygge farvann med nærhet til arbeidskraft/kompetanse, slakteriene samt kort vei til nødvendig logistikk som vei, bane og flyplass, riktig kompetanse.

– Jeg har vært på Vestfjorden i full storm, der skal vi ikke drive oppdrettsproduksjon understreker Wenberg.

 

Utviklingskonsesjon

Det er en utfordring å vokse slik teknologien er i dag. Derfor deler myndighetene ut utviklingskonsesjoner, som gir mulighet for vekst i bransjen, men på andre premisser enn før. To av eierselskapene i Salten Aqua Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfarm, er blant de mange selskaper som har søkt om konsesjonen.

– Nå tvinges hele bransjen til innovasjon med fokus på fiskevelferd og bærekraftighet. Det synes jeg er en veldig god idé som er til alles beste, sier Wenberg.

 

Framdrift

Den første modulen er allerede i produksjon som en prototype på land. Hvis vi får en utviklingskonsesjonerover nyttår, begynner vi testingen av denne i sjøen.

– Vi håper å ha en større versjon av prototypen på plass innen 3 år. Det er først da vi kan begynne å tjene penger på dette, sier Wenberg.

 

Faktaboks OceanTECH:

  • De nye anleggene er delvis lukket, og gjør det derfor mulig å stenge ute uønskede sykdommer og lus fra omgivelsene i havet.
  • Enkle og sikrere logistikk systemer for sortering, flytting, lasting og lossing.
  • Faren for fiskerømming vil reduseres kraftig.
  • Samle opp og unngå utslipp av næringsstoffer til miljøet. Næringsstoffer skal utnyttes til produkter som gir verdi.
  • Overvåke fiskens helsetilstand «live» på en intelligent måte.

Prototype inspiseres av Geir Wenberg og Roger Øksheim. Foto: Ståle Weseth