Det vil komme flere konsesjoner

Det vil komme flere konsesjoner

Tekst og foto Lars Antonsen

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) fikk seg en informativ luftetur i helikopter over Skjerstadfjorden mandag formiddag. Og et solid innblikk i hvordan havbruksnæringen i Salten drives.

Vel fremme på Edelfarm og den nye landbasen ble det møter og mer informasjon om næringen i Salten, og Sandberg var svært fornøyd med inntrykkene. Ministeren og hans følge, var imponert over forholdene. Og en og annen aha-opplevelse ble det også.

– I diskusjoner kan man få inntrykk av at norske fjorder er teppelagte med oppdrettsmerder. Det er jo ikke tilfelle. Arealene er på langt nær fullt utnyttet, sa Sandberg under en tur med katamaranen.

 

Finnes flere

– Det vil bli jobbet for flere konsesjoner både her og i andre norske fjorder der det finnes et potensiale. Og de vil garantert komme, sa Sandberg som fikk sett fjorden både fra lufta og på havnivå.

– Jeg har lært en god del i dag om lokale forhold. Det som gjør Skjerstadfjorden unik er den store vannutskiftingen på grunn av Saltstraumen samt det lave saltinnholdet som gjør at lakselusa ikke har levelige kår i fjorden. Slike fjorder finnes det nok flere av i Norge og de må oppdages og benyttes. Selv om det vanskelig skal gjøres at forholdene er så gode som her, sa fiskeriministeren.

 

Kan økes

Edelfarm og Wenberg Fiskeoppdrett har allerede fått tillatelse til utvidelse av produksjonen med fem prosent takket være lusefri fjord og måten det drives på.

– Jeg har selvsagt lest meg opp på virksomheten til Salten Aqua og selve fjorden. Besøket i dag har bare forsterket det positive inntrykket. Bedriftene gjør det bra, viser samfunnsansvar og tilfører lokalsamfunnene svært mye i form av kroner og øre på forskjellig nivå. Det skulle bare mangle at ikke produksjonen skal kunne utvides ytterligere så lenge forholdene ligger til rette for dette, sa Sandberg.

Sandberg tar med seg signalene han fikk i Salten med seg når man samme kveld fullførte sitt høringsutkast til produksjonsmeldingen som kommer senere i år.

 

Fornøyd oppdretter

Dagens vert, Roger Øksheim på Edelfarm var godt fornøyd med møtet og signalene han fikk fra fiskeriministeren mandag. Troen på at havbruk i Skjerstadfjorden vil få levelige kår i årene framover ble styrket.

– Sandberg har satt seg inn i situasjonen, vi hadde en meget god tone på møtet og han forstår vår situasjon. Dessuten er han klar og direkte i de signalene han gir ut, sa Øksheim etter møtet på Edelfarm.

Han kunne konstatere at møtet med fiskeriministeren, det andre i løpet av siste året, ble svært vellykket.

– Det er viktig å ha dialog med Fiskeridepartementet, få legge fram de behov vi har og lytte til de signaler som måtte komme, sa Øksheim.

Smilende og blide

Smilende og blide

Smilende og blide om kapp med sola. Fiskeriminister Per Sandberg flankert av Roger Øksheim Edelfarm (t.v) og Ørjan Wenberg fra Wenberg Fiskeoppdrett.
Flytur over Skjerstadfjorden

Flytur over Skjerstadfjorden

Fiskeriministeren og hans følge kom i helikopter til Rognan. Her har de landet etter en svært informativ flytur over hele Skjerstadfjorden.
Roger Øksheim var vertsskap

Roger Øksheim var vertsskap

Roger Øksheim var vertsskap da fiskeriministeren var på Edelfarm. Her blir oppdretteren intervjuet av NRK.