Laks fra Skjerstadfjorden til topps i internasjonal sjømatguide

Laks fra Skjerstadfjorden til topps i internasjonal sjømatguide

Tekst Lars Antonsen  – Foto og video Baard Selfors

Laks produsert i Skjerstadfjorden er et av de mest bærekraftige sjømatvalgene du kan ta. Det kommer frem i en internasjonal forbrukeranbefaling publisert sist mandag (5.februar 2018).

Det er det anerkjente Monterey Bay Aquarium Seafood Watch® programmet som har evaluert produksjonen ved Edelfarm AS, Wenberg fiskeoppdrett AS og Salten Stamfisk (Salten Aqua gruppen). Anbefalingen utarbeides etter strenge vitenskapelige kriterier hvor miljøtilstanden i fjorden, og hvor godt oppretterne ivaretar miljømessig bærekraft i driften er avgjørende for resultatet.

 

Første i verden

I følge Ryan Bigelow i Seafood Watch er dette den første sjøbaserte produksjon av Atlantisk laks i verden som får den beste anbefalingen. I tillegg scorer bedriftene i Skjerstadfjorden svært godt da det foreligger gode miljødata over flere år med kunnskapsinnhenting og den samlede miljøpåvirkningen er lav ifølge Seafood Watch standarden. Av 10 hovedkriterier er ni vurdert i beste kategori. Den endelige anbefalingen for laks fra Skjerstadfjorden ble dermed også grønn og beste valg.

Monterey Bay Aquarium Seafood Watch er en uavhengig miljøorganisasjon som jobber for å ivareta havområdene i verden. Gjennom forbrukeranbefalinger og sjømatguider for en lang rekke arter fremmer de bærekraftige fiskerier og akvakulturproduksjon.

 

God bekreftelse

For oss er dette særdeles hyggelig sier Geir Wenberg i Salten Aqua. Nyheten om at anbefalingen ble grønn og dermed «beste valg» gjør oss trygg på at det jobbes godt og riktig i selskapene i gruppen. Vi har også naturgitte kvaliteter i Skjerstadfjorden som er gunstige for oppdrett. Lakseproduksjon i Skjerstadfjorden vil aldri bli stor i volum hverken i nasjonal eller internasjonal målestokk. Da er det ekstra hyggelig at en slik forbrukeranbefaling som Seafood Watch anbefaler laks herfra som et av de beste valgene for bærekraftig sjømat. Det har betydning for oss lokalt og for eksport av laksen i det internasjonale markedet.

Hele rapporten og forbrukeranbefalingen er tilgjengelig på Seafoodwatch og Seafoodwatch Salten Aqua

Ydmyke og stolte eiere

Ydmyke og stolte eiere

For oss er dette særdeles hyggelig sier Geir Wenberg i Salten Aqua. Nyheten om at anbefalingen ble grønn og dermed «beste valg» gjør oss trygg på at det jobbes godt og riktig i selskapene i gruppen. Ydmyke og stolte eiere av oppdrettsanleggene i Skjerstadfjorden, Roger Øksheim, Geir Wenberg og Ørjan Wenberg.
Leivsethamran

Leivsethamran

Storvika

Storvika

Øksengård

Øksengård