Lusefrie oppdrettere berger kommuneøkonomien

Lusefrie oppdrettere berger kommuneøkonomien

Tekst og foto Lars Antonsen

Men ordningen er lite «brukervennlig», mener oppdretterne.

Oppdretterne i Skjerstadfjorden gjør det så bra på det miljømessige plan at det til slutt kan berge kommuneøkonomien i vertskommunene.

 

Oppdrettsbedriftene Wenberg Fiskeoppdrett i Fauske og Edelfarm i Saltdal har fått øke sitt produksjonsvolum med fem prosent takket være lusefrie anlegg. – Økningen i produksjonen gir 150-200 tonn mer laks fordelt på to bedrifter som med dagens pris fører til en inntektsøkning på åtte millioner kroner, sier daglig leder Geir Wenberg i Salten Aqua, konsernet som samler oppdrettsbedriftene i Salten.

Og to av disse millionene kommer tilbake som avgifter som går rett inn i kommunekassene i Fauske og Saltdal. – For oss var dette en gledelig nyhet. Vi havnet på Robek-lista tidligere i år og ser at med dette bidraget kan vi komme oss vekk fra denne i 2016. Dette var uventede og kjærkomne penger på slutten av året, sier ordfører Jørn Stene (Felleslista). Det var fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) som allerede i 2014 gikk ut med tilbudet: Oppdrettere som driver miljøvennlig og uten lus, kan vente seg er påskjønnelse i form av økt produksjon.

På landsbasis er det ca 1000 laksekonsesjoner. De to oppdrettsbedriftene i Salten er de eneste som har tatt i bruk muligheten til å øke produksjonen med fem prosent, slik regelverket nå legger opp til. Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfarm har fire konsesjoner. Oppdretterne betaler en million per konsesjon. Pengene betales til Fiskeridirektoratet og halvparten kommer i retur etter at det er meldt om at produksjonsøkningen er tatt i bruk. Pengene, i dette tilfellet to millioner kroner, kommer vertskommunene Fauske og Saltdal til gode.

– Ordningen er god, men kommer få til nytte. Man har på mange måter laget et system nesten ingen kan bruke og ordningen bør bli mer brukervennlig, sier daglig leder Ørjan Wenberg i Wenberg Fiskeoppdrett.

Grunnen til at lakselusa er fraværende i Skjerstadfjorden er det høye ferskvannsinnholdet i de øvre vannlagene samt Saltstraumens påvirkning. For at oppdretterne skal kunne bli vurdert for å få økt produksjon, må ikke antall lus overstige 0,2 i snitt per laks. Dette betyr i realiteten lusefri laks.

Oppdretterne i Skjerstadfjorden gjør det bra

Oppdretterne i Skjerstadfjorden gjør det bra

Ørjan Wenberg, ordfører Jørn Stene og Geir Wenberg.