Miljø

Miljøgevinst og bedre fiskehelse

Lokaliteten i Skjerstadfjorden i Nordland er nærmest unik i oppdrettssammenheng og gir svært gode oppvekstvilkår for laksen med miljømessig gevinst og bedre fiskehelse. Verdens sterkeste malstrøm, Saltstraumen, sørger for stod vannutskifting og optimale forhold både for fisk og miljø.

I Skjerstadfjorden er det svært lite lakselus. Dette på grunn av saltinnholdet i de øvre vannlagene som synker kraftig på våren og sommeren. Det lave saltinnholdet gjør det vanskelig for lakselusa å reprodusere. Dette er en stor fordel for oppdrettsanleggene som slipper å behandle fisken for lus. Ved hver enkelt lokalitet kontrolleres likevel fisken for eventuell lakselus etter fastsatte rutiner fra Mattilsynet.

Mer informasjon om lakselus på nettstedet www.lusedata.no publisert av Sjømat Norge.