Miljø

Miljøgevinst og bedre fiskehelse

Lokaliteten i Skjerstadfjorden i Nordland er nærmest unik i oppdrettssammenheng og gir svært gode oppvekstvilkår for laksen med miljømessig gevinst og bedre fiskehelse. Verdens sterkeste malstrøm, Saltstraumen, sørger for stod vannutskifting og optimale forhold både for fisk og miljø.

Driften ved anlegget har vært god helt siden oppstarten i 1982. Både på grunn av vannutskiftingen, men ikke minst det høye ferskvannsinnholdet som fører til at lakselusa ikke overlever i fjorden. Luseplagen ved anlegget er på grunn av dette ikke-eksisterende.