Nå skal alt utrangert utstyr til gjenvinning

Nå skal alt utrangert utstyr til gjenvinning

Tekst og foto Lars Antonsen

Oppdrettsnæringen kasserer tonnevis med utrangerte nøter og tauverk årlig. Nofir sørger for at avfallet kan resirkuleres og gjenbrukes. Nå løftes samarbeidet ytterligere med en intensjonsavtale.

Nå har oppdretterne i Salten-regionen og Nofir, som har spesialisert seg på gjenbruk og gjenvinning av tau og oppdrettsnøter, inngått en intensjonsavtale. I framtiden skal alt gjenvinnbart materiale som kasseres, leveres Nofir.

Oppdretterne i Salten Aqua er dem med lengst erfaring i leveranser til Nofir som samler inn utrangerte fiskegarn, trålposer, nøter og tauverk. Kort sagt alt avfall fra fiskerinæringen og oppdrettere som på grunn av regelverket må bytte ut utstyret etter en periode.

 

God kvalitet

Avfallet blir samlet inn i Norge og fraktet til Litauen. Her blir utstyret demontert og sendt videre til bedriften Aquafil som lager en syltynn tråd ut av det utrangerte materialet. Tråden brukes til produksjon av kjente merkevarer innen sportsklær, joggesko og ikke minst tepper. Inne i administrasjonsbygget til IRIS er gulvet teppebelagt med det som en gang har vært nota i ei oppdrettsmerd. Kvaliteten er det ikke noe å utsette på.

– Miljøbevissthet og resirkulering er i skuddet som aldri før. Det som er interessant er at forbrukerne er villige til å betale litt ekstra for miljøprodukter, sier daglig leder Øistein Aleksandersen i Nofir.

 

Positive regnskap

Daglig leder Geir Wenberg i Salten Aqua er glad for å kunne bidra til økte leveranser og miljøbevissthet.

– For bare få år siden var dette helt utenkelig og jeg møter fortsatt folk som ikke tror det er mulig. Det er også gledelig at totalregnskapet økonomisk er positivt, sier han.

Også det miljømessige samfunnsregnskapet er positivt tross transport med vogntog til Litauen.

– Jeg får ofte spørsmål om dette med transport i et miljøperspektiv, men kan berolige med at totalregnskapet er positivt. Transporten utgjør en forsvinnende liten del av totalen, sier Øistein Aleksandersen.

 

Miljøkvittering

Intensjonsavtalen betyr at alt utrangert utstyr fra GIFAS, Wenberg Fiskeoppdrett og Edelfarm går til gjenvinning eller resirkulering.

Siden oppstarten i 2011 har Nofir hatt en økning i både økonomisk resultat og innsamlet materiale. I 2012 ble det samlet inn 2736 tonn avfall. I 2015 hadde kvantumet økt til 5699 tonn.

Av ett tonn gjenvinnbare oppdrettsnøter kan det produseres 1000 kvadratmeter tepper.

– I tillegg sparer man forbruk av olje og reduserer klimagasser. Hver gang vi henter materialer utsteder vi en miljøkvittering. Her står det spesifisert hva leveransen er verd på miljøvektskåla, sier Aleksandersen.

Tepper laget av ei oppdrettsnot

Tepper laget av ei oppdrettsnot

Teppene inne på Campus Vikan i Bodø er laget av det som en gang har vært ei oppdrettsnot. Geir Wenmberg (t.v) og Øistein Aleksandersen kjenner på kvaliteten.
Sokker av utrangert utstyr

Sokker av utrangert utstyr

Disse sokkene Øistein Aleksandersen viser fram er laget av gammelt utrangert utstyr fra oppdrettsnæringen.
Hengekøyer er en spesialitet

Hengekøyer er en spesialitet

Hengekøyer er en av Nofirs spesialiteter. Ger Wenberg og Øistein Aleksandersen har samarbeidet lenge om å gjenvinne utrangerte oppdrettsnøter.
Miljøsertifikat

Miljøsertifikat

Eksempel på miljøsertifikat som utstedes når det utrangerte utstyret hentes.