Sindre og Tor Are tok fagbrev i akvakultur

Sindre og Tor Are tok fagbrev i akvakultur

Tekst og Foto, Salten Aqua

Sindre Brekke Eliassen og Tor Are Furre bestod fagprøve i akvakultur. Fagprøven fokuserer på samspillet mellom teori og praksis, og to nye røktere ved Wenberg Fiskeoppdrett har nå fått fagbrevet sitt.

Tor Are Furre (31) og Sindre Brekke Eliassen (23) har bestått fagprøven, og begge har nå fagbrev i akvakultur. De er i dag ansatt som røktere hos Wenberg Fiskeoppdrett AS.

– Vi jobber mye på havet, men har også en uke hver måned hvor vi opererer på land. Arbeidsgiver har tilrettelagt for at vi kan ta fagbrevet samtidig som vi jobber her, forteller Tor Are.

Tor Are er bosatt på Finneid og har allerede et fagbrev som flymotormekaniker. Han begynte som røkter hos Wenberg Fiskeoppdrett for 2 år siden, og venter nå sitt første barn i november. Sindre har også både vokst opp og bosatt seg på Fauske. Han begynte først som vikar i 2013, og ble fast ansatt i 2018.

– Etter fullført praksis må man gjennomføre en fagprøve. Sensorer kommer hit, og vi gjennomfører da en praktisk prøve ute på havet. Her blir vi testet i prosedyrer, internkontrollsystemer, dissekering av fisk og lignende, forteller Sindre.

Både Tor Are og Sindre får utdelt fagbrevet våren 2021, etter at de bestod fagprøven nå i høst.

Bra for bedriften

I dag har flesteparten av de ansatte i matfiskproduksjonen ved Wenberg Fiskeoppdrett fagbrev i akvakultur. Ørjan Wenberg (47) er daglig leder, og vektlegger viktigheten av at ansatte tar fagbrevet:

– Man lærer mye av å ta fagutdanning, og får også dokumentert kompetanse på det man jobber med. Dette er bra for arbeidstaker og arbeidsgiver, og derfor tilrettelegger vi for at våre ansatte skal ta fagbrevet mens de jobber hos oss, forteller Ørjan.

Fagbrevet tas ofte etter endt praksis dersom man studerer akvakulturfaget på videregående. Røktere med arbeidserfaring og praksis kan ta fagbrevet i akvakultur gjennom teorikurs og fagprøve.

– Vi ble spurt om vi kunne tenkt oss å ta fagprøven, og ble oppmuntret til å gjøre det av bedriften. De la til rette for at vi fikk tatt prøven her, sier Tor Are.

Wenberg Fiskeoppdrett AS og Salten Aqua AS gratulerer Tor Are og Sindre med bestått fagprøve.