Slik blir den nye landbasen

Slik blir den nye landbasen

Tekst, Salten Aqua
3D illustrasjoner, NORCAD

Wenberg Fiskeoppdrett bygger nye landbase i Skysselvika et steinkast fra eksisterende fasiliteter som har vært bedriftens base siden midten av 80-tallet.

Det nye bygget som har en grunnflate på 1 500 kvadratmeter, mens det totalt blir 2 000 kvadratmeter bruksareal inkluder administrasjon og kantine i andre etasje. Kostnadsrammen er i overkant av 20 mill. kr. inkludert opprusting av utearealene.

 

Det nye bygget vil videre inneholder:

  • Kontrollrom for styring av lokalitetene i Skjerstadfjorden
  • Teknisk lager
  • For lager
  • Vaskehall
  • Verksted
  • Veterinærlabb
  • Garderober og sluser for tre lokaliteter

 

Finneid Sveiseverksted er totalentreprenør og har i samarbeid med Wenberg Fiskeoppdrett fokus på kjøp av tjenester fra lokale leverandør bedrifter.

Byggingen vil starte innen kort tid og forventet byggetid vil være ca. 10 mnd.

Nybygget settes opp på den 42 mål store eiendommen som Wenberg Fiskeoppdrett i 2016 kjøpte i Skysselvika industriområde. Resten av industriområdet som bl.a. omfatter en industri kai skal forskjønnes og tilrettelegges for andre typer virksomhet.

Eksisterende landbase som består av lager, administrasjonsbygg, kai og småbåthavn skal leies ut når den nye basen står ferdig.